Hoe moet het verder met de horeca in Den Bosch?

26 februari, 2019

Hoe moet het verder met de horeca in de Bossche binnenstad en directe omgeving? Dat komt onder meer aan bod in de nieuwe horecavisie die de gemeente ontwikkelt in overleg met onder meer de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad (Blb). Het is de bedoeling dat de visie in het najaar gereed is. De huidige horecanota is zo’n 25 jaar geleden gemaakt. Afgesproken werd onder andere dat de cafés zaterdagnacht een uur langer geopend mochten zijn dan voor die tijd het geval was. Dat inmiddels weer verruimd. ,,Maar van wijzigingen in het beleid is te weinig sprake‘’, aldus Ronald van Velzen die het project namens de gemeente leidt.

Volgens hem wordt onder meer gekeken naar afspraken over terrassen die tegenwoordig ook ‘s winters geliefd zijn (met dank aan terrasverwarmers). Verder is er veel aandacht voor de historische binnenstad en zogenaamde horecakerngebieden zoals de Uilenburg, Markt, Parade en Korte Putstraat. Wat moet waar? Waar juist niet? En hoe leidt je dat in goede banen?

Voorzitter José Schoormans vertegenwoordigt de Blb in een werkgroep waarin met de gemeente en KHN wordt gesproken over de nieuwe visie. Zij zegt blij te zijn met werkwijze en geboden ruimte om thema’s te bespreken. Schoormans: ,,We zijn het erover eens dat de kwaliteit behouden moet blijven. Gelukkig hebben we in Den Bosch niet te maken met horecafilialen uit grote ketens. De Bossche ondernemers zijn toegankelijk om het een en ander te bespreken en klachten aan te pakken.’’

Horeca-ondernemers en bewoners van de Korte Putsstraat hebben jaren geleden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld (geluids)overlast en laden en lossen. Deze opzet zou volgens Schoormans en de gemeente ook kunnen werken in en rond de Uilenburg waar de horeca een goede basis biedt voor (meer) afspraken. Volgens Schoormans zijn er nu grofweg vier soorten horeca-vergunningen in de gemeente. ,,Het mooi zijn om met een nieuwe type vergunningen voor maatwerk te zorgen’’, aldus Schoormans.

Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, juicht een nieuwe horeca-visie toe. ,,Niet meer van deze tijd’’, zei hij twee jaar geleden in het Brabants Dagblad over de huidige horecavisie. De Bossche afdeling loste een schot voor de boeg wat betreft het verhogen van de aantrekkelijkheid van Den Bosch als horeca-stad. Er zou ruimte moeten zijn voor meer nieuwe evenementen.

Bron: www.bd.nl