Het verkopen van uw horecabedrijf is geen alledaagse aangelegenheid. Er komen veel zaken bij kijken waarbij deskundige begeleiding vereist is. Het is meer dan alleen het bezichtigen van uw bedrijf met potentiële kandidaten of het overhandigen van sleutels. Het verkopen van uw horecabedrijf heeft fiscale, juridische en financiële gevolgen voor u en uw eventuele personeelsleden. Wij kunnen u hierover tijdig informeren en begeleiden. Terwijl u zich bezighoudt met het exploiteren van uw bedrijf, richten wij ons volledig op het verkopen van uw exploitatie, dan wel onroerend goed.

Verkopen in deze tijd?

Er is momenteel wel degelijk vraag naar horecabedrijven vanuit de markt. Meer dan verwacht zelfs in deze tijd. Vraag van ondernemers die nu hun droom in de horeca willen verwezenlijken. Afgelopen jaar hebben we meer dan 75 transacties mogen verzorgen.

Is uw zaak de volgende? Heeft u het antwoord op de vraag vanuit de markt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met waardebepaling.

Hoe verloopt een verkooptraject?

Aan de hand van ons 10 stappenplan geven wij u inzicht in hoe het team van Hormax Horecamakelaars u helpt bij de verkoop en overdracht van uw horecabedrijf en/of ontroerend goed.

STAP 1:KENNISMAKING

Uw bedrijf wordt door ons vrijblijvend op een voor u gunstig tijdstip (bij voorkeur wanneer het bedrijf gesloten is en niet in het bijzijn van personeel) bezocht en er wordt kennisgemaakt. Onze werkwijze wordt aan u voorgelegd en er wordt u een voorstel gedaan voor de provisie bij verkoop van uw bedrijf.

STAP 2:WAARDEBEPALING

In overleg met u wordt de waarde van uw bedrijf bepaald aan de hand van een aantal belangrijke factoren zoals:

  • – kwaliteit van de inventaris
  • – omzet en winst van de laatste jaren
  • – contracten met personeel
  • – contracten met brouwerij /groothandel/ speelautomatenexploitanten
  • – locatie van uw bedrijf
  • – overigen

STAP 3:DOCUMENTATIE

Van uw bedrijf wordt een dossier aangelegd met benodigde documenten zoals een winst- en verliesrekening, inventarislijst, foto’s, personeelscontracten, contracten met brouwerijen en speelautomatenexploitanten.

STAP 4:Presentatie

Van uw bedrijf wordt een brochure gemaakt. Desgewenst kan uw bedrijf op onze goed bezochte website geplaatst worden. Dit kan op een discrete manier (geen adres, beknopte omschrijving) of op een open manier (met foto en uitvoerige omschrijving).

STAP 5:"Schakelen"

Een groot aantal ingeschreven kandidaten, die op zoek zijn naar een horecabedrijf, worden één voor één bekeken of ze in aanmerking komen voor uw horecabedrijf. Deze worden uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud dan wel wordt er een brochure toegestuurd. Dit gebeurt enkel en alleen bij zoekers die bij ons kantoor bekend zijn en die bewezen hebben vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

STAP 6:Selecteren koper

Indien een zoeker aangeeft interesse in uw bedrijf te hebben en bewezen heeft het financieel ook aan te kunnen, wordt er een afspraak gemaakt voor een bezichtiging in ons bijzijn. Bij verdergaande interesse wordt een aantal documenten vertrouwelijk aan de zoeker toegezonden.

STAP 7:Koopovereenkomst

Nadat u, in overleg met ons, met de aspirant-koper prijsovereenstemming heeft bereikt, wordt door ons een juridisch en bedrijfseconomisch verantwoorde koopovereenkomst opgesteld. Indien dit door beide partijen (en eventuele adviseurs/accountants) bestudeerd en voor akkoord bevonden is, wordt overgegaan tot ondertekening hiervan.

STAP 8:Kopersbegeleiding

De uiteindelijke koper wordt begeleid in de weg naar de bank, gemeente (vergunningen), Kamer van Koophandel, brouwerijen, speelautomatenexploitanten e.d. Indien overeengekomen en na aanbetaling kan de koper door u voor een bepaalde tijd worden ingewerkt.

STAP 9:Overdracht

De uiteindelijke overdracht van uw bedrijf vindt plaats. De inventaris wordt gecontroleerd en alles wordt op naam van koper gesteld. De uiteindelijke leveringsovereenkomst wordt ondertekend.

STAP 10:Champagne!!!

De kurk van de champagnefles kan knallen..