7 Fouten in horeca ondernemersplan [tips van de experts]

21 June, 2021

Een horeca ondernemersplan opstellen vraagt veel tijd en aandacht. Er moeten meerdere onderzoeken worden verricht en er moeten analyses worden uitgevoerd om tot een succesvol plan te komen. De juiste gegevens moeten verwerkt zijn in het horeca ondernemersplan. Het is de basis voor een succesvolle start van uw nieuwe concept. Toch gaat het in de praktijk vaak verkeerd en zien we veel fouten in horeca ondernemersplannen.

‘Het komt wel goed’ of ‘Dan zien we dan wel weer’ zijn uitspraken die we regelmatig horen in gesprekken. Het runnen van een goed horecabedrijf is een dagtaak met veel verantwoordelijkheden. Grote risico’s nemen kan verkeerd uitpakken. Hieronder vindt u de 7 meest gemaakte fouten en tips van ons als ervaren horecamakelaars.

1. Een verkeerde prognose van de bezetting

Een bezetting van 100 procent is in verreweg de meeste gevallen te hoog gegrepen, maar geldt dit niet misschien ook voor 80 of 90 procent? Er is een goede prognose van de bezetting nodig om de inkomsten te berekenen. Een veel te lage bezetting betekent in de meeste gevallen dat de prijzen omhoog moeten. Dit zou kunnen zorgen voor een nog lagere bezetting. Zorg er dus altijd voor dat u de berekeningen start op basis van een juiste prognose van de bezetting.

2. Te laag ingeschatte opstartkosten

Er zijn altijd opstartkosten waar u rekening mee houdt, maar houdt u ook rekening met opstartkosten die u niet had voorzien? Is er een bedrag ingecalculeerd voor onvoorziene uitgaven? In de praktijk gebeurt het vaak dat de opstartkosten te laag worden ingeschat, waardoor de opstartkosten uiteindelijk te hoog worden om te kunnen voldoen. Dit kan betekenen dat de horecaonderneming direct in financieel zwaar weer terecht komt of dat alle reserves al moeten worden aangesproken. Voorkom dit door de opstartkosten goed te berekenen en een extra bedrag te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

3. Te hoge inschatting van de winstmarge

Een te hoge inschatting van de winstmarge kan ook betekenen dat u financieel makkelijk in zwaar weer terecht komt. Wanneer er minder overblijft dan u had verwacht, dan betekent dit ook dat er minder overblijft om te investeren of om in te kopen. Dit kan snel tot problemen leiden. Een gangbare brutowinstmarge in de horeca is 70%, echter, dit betekent dit dat deze winstmarge voor u ook juist is. Zorg voor een zo correct mogelijke inschatting van de winstmarge om financiële moeilijkheden te voorkomen. Vergeet ook niet om rekening te houden met de diverse (voor)belastingen die u moet betalen.

4. Een te lage berekening van goederenafschrijving

U krijgt te maken met afschrijvingen van o.a. meubels, apparatuur en inventaris. Wanneer u de afschrijving te laag berekent, dan kan dit op den duur leiden tot financiële moeilijkheden als u ze moet vervangen. Het is daarom ook belangrijk om de afschrijving jaarlijks te herzien, zodat deze – indien nodig – kan worden aangepast. De jaarlijkse afschrijving moet worden aangepast wanneer blijkt dat de restwaarde verkeerd is ingeschat.

5. Het ontbreken van een gedegen marktonderzoek

Vooraf een uitgebreid en gedegen marktonderzoek is heel belangrijk. Het geeft u meer informatie over wat u wel en niet mag verwachten, waar u rekening mee moet houden en welke punten extra aandacht verdienen. Marktkennis is onmisbaar en in iedere regio kunnen grote verschillen zijn.

Vaak zien we in de praktijk dat er onvoldoende aandacht is besteed aan een gedegen marktonderzoek. Hierdoor kloppen veel gegevens niet, waardoor u hier ook niet van op aan kunt. Neem altijd ruim de tijd voor een gedegen marktonderzoek. Loop enkele dagen door de plaats waar u een zaak op het oog hebt, bezoek de concurrenten en praat met inwoners over wat zij missen in hun regio.

6. Een te mager marketingplan

Voor het marketingplan geldt eigenlijk hetzelfde als voor het marktonderzoek. Het is heel belangrijk om de tijd te nemen voor het opstellen van een gedegen marketingplan. We zien vaak dat ondernemers het in het ondernemersplan afdoen met ‘promotie op social media’. Natuurlijk helpt een Instagramaccount, maar met enkel een actief account voor uw horecabedrijf bent u er niet. Ontdek welke marketingmogelijkheden er zijn en welke het best werken voor uw specifieke onderneming. Hou ook rekening met maandelijkse kosten voor advertenties. 

7. Het ontbreken van een Plan B

In 2020 hebben we allemaal kunnen zien dat het heel belangrijk is om een Plan B te hebben. Niemand had verwacht een Plan B nodig te hebben, waardoor deze vaak ook niet is opgenomen in een ondernemersplan. Nu hebben veel horecaondernemers in de praktijk moeten meemaken dat een Plan B wel degelijk noodzakelijk kan zijn. Overheidsplannen kunnen roet in het eten van Plan A gooien, waardoor er geen andere opties meer zijn als u niet aan een tweede plan heeft gedacht. Besteed er voldoende tijd aan en zorg voor een Plan B om op terug te kunnen vallen als dat nodig is.

Een goede begeleiding bij het kopen van een horecabedrijf

Heeft u alles goed geregeld, inclusief het horeca-ondernemersplan, en bent u klaar om een horecabedrijf te gaan kopen? Dan is het altijd aan te raden om te kiezen voor een professionele begeleiding door een ervaren partij. Hormax Horecamakelaars staat dan graag voor u klaar. Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie, advies of een afspraak.