Gevolgen nieuwe Alcoholwet voor horecaondernemers

16 July, 2021

De nieuwe Alcoholwet, vanaf 1 juli 2021, vervangt de eerdere Drank- en Horecawet. Dit gaat gevolgen hebben voor u als horecaondernemer. Er zijn zeker wat belangrijke verschillen tussen deze twee wetten. Hormax Horecamakelaars vertelt u graag meer over de belangrijkste verschillen tussen de actuele Alcoholwet en de eerdere Drank- en Horecawet.

Er wordt teruggegrepen op het Bouwbesluit 2012

De Alcoholwet pakt terug op het Bouwbesluit 2012, tot er iets anders wordt besloten, wat op dit moment nog niet aan de orde is. Dit betekent dat het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, ook wel bekend als het DHW, is komen te vervallen voor horecaondernemers. In dit laatste besluit stonden tal van zaken specifiek beschreven, zoals het bijschrijven van leidinggevenden op vergunningen, maar ook de eisen met betrekking tot onder meer toiletruimten, ventilatie, minimale vloeroppervlakte en plafondhoogte. Deze zaken zijn met het verdwijnen van het DHW niet meer aan de orde. Voor de huidige eisen moeten horecaondernemers nu letten op wat omschreven staat in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan een aantal belangrijke punten vermeld.

De hoogte van het plafond

Er staat geen minimale plafondhoogte vermeld in de nieuwe Alcoholwet, waardoor hiervoor vooralsnog moet worden uitgegaan van wat er in het Bouwbesluit 2012 staat. Hierin staat vermeld dat de minimale hoogte van een plafond 210 centimeter dient te bedragen in het geval van bestaande bouw. Voor nieuwbouw geldt een minimale hoogte van 260 centimeter. Voldoet het plafond aan de eis, dan kan er een drankvergunning worden aangevraagd. Wel is het belangrijk om te weten dat een verbouwing ervoor kan zorgen dat een bestaand pand ineens wordt aangemerkt als nieuwbouwpand, waardoor er voldaan moet worden aan een hogere minimale plafondhoogte.

De minimale vloeroppervlakte blijft gelijk

Het DHW gaf aan dat de vloeroppervlakte minimaal 35 vierkante meter moest bedragen. Deze minimale eis wordt overgenomen in de Alcoholwet, als separaat artikel. Wel wordt hier iets aan toegevoegd. Het is namelijk zo dat burgemeesters mogen besluiten de minimale vloeroppervlakte te verhogen. Dit betekent dat het binnen uw gemeente zo kan zijn dat de minimale eis met betrekking tot de vloeroppervlakte hoger ligt.

Eisen met betrekking tot ventilatie

Ook voor de ventilatie wordt voor alsnog teruggegrepen op wat het Bouwbesluit 2012 hierover zegt. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw geldt dat er diverse eisen worden gesteld op het vlak van capaciteit met betrekking tot luchtverversing. Ook hier is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat bestaande bouw na een verbouwing kan worden aangemerkt als nieuwbouw.

Eisen met betrekking tot toiletruimten

Uiteraard moeten ook toiletruimten aan nieuwe eisen voldoen, volgens het Bouwbesluit 2012. Het is verplicht om minimaal twee aparte toiletruimten te hebben. De inrichting van de toiletruimten is vrij, wat betekent dat het niet verplicht wordt gesteld om een toiletruimte te voorzien van spiegels of wastafels. Ook hier gelden andere regels voor bestaande bouw dan voor nieuwbouw. De vloeroppervlakte van een toiletruimte moet bij bestaande bouw minstens 64 vierkante centimeter zijn. De breedte dient minimaal 60 centimeter te zijn en de hoogte is vastgesteld op minimaal 200 centimeter. Voor nieuwbouw geldt een minimale vloeroppervlakte van 90 bij 120 centimeter en een minimale hoogte van 230 centimeter. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er een vrije doorgang naar de toiletruimte bestaat, van minimaal 85 bij 230 centimeter.

Overige aanpassingen door de nieuwe Alcoholwet

De nieuwe Alcoholwet zorgt voor meer aandachtspunten waar horecaondernemers zich bewust van moeten zijn. Zo hoeven leidinggevenden niet altijd meer te worden bijgeschreven op een vergunning, maar worden er wel eisen gesteld aan de leidinggevende. Deze mag bijvoorbeeld niet jonger dan 21 jaar zijn. Gemeenten krijgen het recht om verboden of beperkingen op te leggen in aangewezen gebieden waarin sprake is van alcoholoverlast. Het is nog niet duidelijk of burgemeesters verantwoordelijk zijn voor het toetsen of er voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012, of dat hier een zogenaamde afstemmingsbepaling voor zal worden opgesteld.

Wijzigen van rechtsvorm

Let er ook op dat als u wijzigt van rechtsvorm (of binnen de rechtsvorm), dat u in geval van bijvoorbeeld een huurovereenkomst de tenaamstelling ook dient te veranderen bij de verhuurder door een indeplaatsstelling of nieuwe huurovereenkomst.

Let bij aankoop van een horecabedrijf op de Alcoholwet

Wilt u een horecabedrijf kopen? Dan is het vanaf nu dus belangrijk om goede aandacht te besteden aan de Alcoholwet en alle regels en eisen die hierin vastgesteld zijn. Hormax Horecamakelaars is uiteraard volledig op de hoogte van deze regels en eisen. Wij staan u graag bij met deskundig advies wanneer u een horecabedrijf wilt kopen, of verkopen. Neem contact met ons op.