Marktwaarderapport nodig van horecapand als notaris conform WWFT?

01 June, 2024

Als horecaondernemer ben je al goed bekend met de vele regels en wetten waar je je aan moet houden. Van de alcoholwet, veiligheid, RI&E tot de AVG, je wordt als ondernemer overspoeld met verplichtingen. Een vrij nieuwe en strenge wet die zeker ook voor de horecasector van groot belang is, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Wat houdt deze wet precies in voor horeca-ondernemers? En hoe zorg je ervoor dat je aan alle eisen voldoet bij de aankoop of verkoop van een horecabedrijf? We lichten het toe in dit blog.

Doel van de WWFT

De WWFT is erop gericht witwaspraktijken en financiering van terrorisme een halt toe te roepen. Deze wet stelt strenge eisen aan het cliëntenonderzoek dat bepaalde organisaties en beroepsgroepen moeten uitvoeren. Hierbij moet de identiteit van klanten en de herkomst van hun gelden worden vastgesteld en gecontroleerd om risico’s op witwassen in te dammen. Ook notarissen vallen onder de WWFT en moeten zich daarom aan deze regels houden bij aan- en verkooptransacties, ook van horecabedrijven.

Marktwaarderapport verplicht

Bij de overdracht van een horecagelegenheid vragen notarissen dan ook steeds vaker om een marktwaarderapport. Dit is een essentieel document dat inzicht geeft in de werkelijke marktwaarde van jouw horecabedrijf. De notaris is wettelijk verplicht deze waarde te toetsen aan de financieringsbronnen die worden aangewend voor de aankoop. Een forse afwijking tussen de marktwaarde en de aankoopprijs kan namelijk een signaal zijn van witwaspraktijken. Een gedegen en actueel marktwaarderapport is dus cruciaal.

Professionele taxatie

Het opstellen van een degelijk marktwaarderapport is een specialistisch werk dat de nodige ervaring en expertise vereist. Je kunt als horecaondernemer niet zomaar zelf een prijsopgave doen van jouw onderneming. De notaris zal alleen een taxatie van een objectieve en professionele partij accepteren volgens de WWFT-richtlijnen. Idealiter laat je dit soort rapporten dan ook opstellen door een horecamakelaar of taxateur die hier specifiek voor is opgeleid en bekend is met de geldende regelgeving.

Waar moet het rapport aan voldoen?

Een marktwaarderapport in het kader van de WWFT bevat minimaal de volgende zaken:

  • Uitgebreide omschrijving van het object en de ligging
  • Heldere toelichting van de gehanteerde taxatiemethodiek
  • Onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde aan de hand van referenties
  • Informatie over zaken als huurcontracten, zakelijke rechten en beperkingen
  • Risicoanalyse van factoren die de marktwaarde kunnen beïnvloeden
  • Vermelding van identiteit van de taxateur en diens kwalificaties

Eisen aan de taxateur zelf zijn onder meer dat deze onafhankelijk moet zijn, over voldoende lokale marktkennis en expertise moet beschikken en de taxatie conform de professionele standaarden uitvoert.

Voorkom vertraging bij de overdracht

Door bij een voorgenomen verkoop of overname al vroeg aan de slag te gaan met de benodigde marktwaarderapportage volgens de WWFT-regels, voorkom je vertraging en forse opstoppingen in het overnameproces. Temeer omdat deze rapporten zeer gedetailleerd zijn en de totstandkoming de nodige tijd vergt. Een ervaren horecamakelaar of taxateur heeft alle benodigde bagage in huis om dit soort rapporten vlot en volgens de regels voor je op te stellen.

De WWFT is een serieuze wetgeving waar je als horecaondernemer niet omheen kunt. Laat je daarom goed adviseren over wat dit betekent en zorg dat je op tijd een solide marktwaarderapport paraat hebt bij de aan- of verkoop van je horecagelegenheid. Het team van Hormax kan je hierbij ondersteunen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Voorkom onnodige vertraging, vraag een specialist om hulp en zit straks gebakken bij de notaris!