Het effect van feestdagen op de horecaomzet

01 July, 2024

De lente brengt niet alleen mooi weer, maar ook de meeste officiële feestdagen in Nederland met zich mee. Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren vallen allemaal in deze periode. Voor veel werkenden betekent dit extra vrije dagen, die soms worden gezien als momenten voor rust en ontspanning. Maar wat betekenen deze feestdagen voor de horecaondernemers? Leveren ze daadwerkelijk meer omzet op? Laten we dieper ingaan op deze vraag.

Feestdagen en de horeca

De Rabobank heeft een studie uitgevoerd om te onderzoeken hoeveel feestdagen de horeca opleveren. Specifiek hebben ze gekeken naar transactiedata in de horecasector over de jaren 2019, 2022 en 2023. Door deze data te analyseren, kan men een goed beeld krijgen van de invloed van feestdagen op de omzet.

Feestdagen bieden mensen de gelegenheid om vaker een café of restaurant te bezoeken of een nachtje in een hotel te boeken. Dit extra bezoek kan een significante omzetstijging voor horecaondernemers betekenen. In de studie is echter niet alleen naar de feestdagen zelf gekeken, maar zijn ook factoren zoals weersomstandigheden, inflatie en schoolvakanties meegenomen. Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld van hoe feestdagen de weekomzet in de horeca beïnvloeden.

Resultaten: Koningsdag als uitschieter

Uit de analyse blijkt dat Koningsdag de grootste positieve impact heeft op de horecaomzet. Tijdens deze feestdag ligt de weekomzet gemiddeld 21% hoger dan in andere weken van het jaar. Andere feestdagen zoals Pinksteren, Bevrijdingsdag en Hemelvaart laten ook een omzetstijging zien, zij het in mindere mate. Zo is de omzet tijdens de week van Eerste en Tweede Pinksterdag respectievelijk 12% en 7% hoger, en tijdens Bevrijdingsdag en Hemelvaart ongeveer 10% en 7% hoger.

Daarentegen blijkt Goede Vrijdag en Eerste Paasdag juist een negatieve invloed te hebben op de omzet, met een daling van ongeveer 10%. Deze verschillen kunnen te maken hebben met tradities en winkelopeningstijden die per feestdag verschillen. Zo wordt Eerste Paasdag vaak met familie en vrienden thuis doorgebracht, wat de horecaomzet kan drukken.

Een breder perspectief

Hoewel de horeca profiteert van feestdagen, kent de nationale economie als geheel voornamelijk kosten door deze vrije dagen. Veel bedrijven zijn gesloten, wat productie en economische activiteit tijdelijk vermindert. Toch zijn er ook positieve effecten, zoals verbeterde productiviteit, gezondheid, werk-privé balans en sociale contacten.

Nederland heeft relatief weinig officiële feestdagen in vergelijking met andere landen, maar toch behoort ons land tot de top tien van gelukkigste landen ter wereld. Dit suggereert dat we onze vrije dagen efficiënt benutten om onze brede welvaart te verbeteren.

Speel in op feestdagen!

Voor horecaondernemers zijn de voorjaarsfeestdagen gouden tijden. Vooral Koningsdag springt eruit met de hoogste omzetstijging. Ondanks dat er roep klinkt om deze feestdagen flexibeler in te richten, tonen de data aan dat feestdagen een belangrijk moment zijn voor de horeca. Of deze trends op de lange termijn hetzelfde blijven, valt nog te bezien. Echter, voor nu kunnen horecaondernemers optimaal profiteren van de feestdagen in de lente.

Benieuwd naar meer inzichten of advies over hoe je als horecaondernemer kunt inspelen op deze piekmomenten? Neem contact op met Hormax Horecamakelaars. Wij helpen je graag verder!