Wat is de goodwill bij een horecabedrijf?

01 March, 2021

De hoogte van de goodwill speelt een belangrijke rol bij de verkoop van een horecabedrijf. De goodwill is een bepaald bedrag dat mee wordt genomen in de totale verkoopprijs. Horecaondernemers denken vaak dat de goodwill een vergoeding of beloning is voor al het werk en de vele uren die door de horecaondernemer in het horecabedrijf zijn gestoken. Dit is echter niet het geval. Hormax Horecamakelaars vertelt u meer over de goodwill bij een horecabedrijf.

Wat is goodwill nu precies?

Goodwill is geen vergoeding of beloning voor de jarenlange inzet van de horecaondernemer die het horecabedrijf verkoopt. Wat is het dan wel? Goodwill is goodwill is de waarde over de reeds gemaakte overwinst. De goodwill is daarmee een bedrag dat wordt ingeschat. Een vergoeding voor het vermogen en het ondernemersloon worden van het bedrijfsresultaat afgetrokken om een reële inschatting van de goodwill te maken.

Er bestaat dan ook een relatief hoge subjectiviteit bij het bepalen van de goodwill. Wanneer de horecaondernemer veel uren werkt en er veel vermogen in de onderneming zit, dan kan de aftreksom laag uitvallen. In bepaalde gevallen is het zelfs zo dat de som in de min terecht komt, dus een negatief bedrag. De constante waarde van de overwinst van het horecabedrijf kan daarmee het best worden gezien als de goodwill.

Hoe wordt de goodwill bepaald?

De goodwill van een horecabedrijf kan op meerdere manieren worden bepaald. In verreweg de meeste gevallen wordt de berekening gemaakt op basis van de overwinst na normalisering van de winst- en verliescijfers. De jaaromzet kan als basis worden genomen. Dit specifieke bedrag is afhankelijk van de situatie en moet voor ieder horecabedrijf apart worden vastgesteld.

Een andere optie is het gebruiken van de nettowinst van het horecabedrijf. De vuistregel geeft aan dat dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor 1 t/m 4 afhankelijk van sector, economische tendens etc. Als verkopende horecaondernemer wilt u natuurlijk een zo hoog mogelijke goodwill ontvangen. De aankopende partij wil voorkomen dat er een teveel aan goodwill wordt betaald. Daarom is het eigenlijk altijd verstandig om de goodwill te laten bepalen door een ervaren horecamakelaar.

Hormax Horecamakelaar biedt u een deskundige service

Het is heel belangrijk om de juiste prijs als basis te nemen voor alle onderhandelingen. Het spreekt voor zich dat er ruimte voor onderhandeling over moet blijven, maar bij een te hoge prijs zullen serieus geïnteresseerden zoeken naar een volgend horecabedrijf. Een juiste bepaling is daarom essentieel. Hormax Horecamakelaar zorgt voor een goede waardebepaling en een juiste prijs voor de start van de onderhandelingen. Wij bieden u uiteraard ook een optimale begeleiding bij het verdere verkooptraject. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.