Leg huurprijs-afspraken altijd goed vast!

18 March, 2021

Wanneer u voor uw horecabedrijf te maken krijgt met een verhuurder van het pand, dan is het heel belangrijk om de afspraken met betrekking tot de huurprijs goed vast te leggen. Door goede afspraken te maken weet u precies waar u aan toe bent. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de huurprijs te laten zakken wanneer deze na verloop van tijd te hoog blijkt?

Is het de verhurende partij toegestaan om de huurprijs te verhogen wanneer deze van mening is dat de huur juist te laag bepaald is? Wordt alles vastgelegd in een ROZ-model (7:290 BW 2012)? Het is voor u heel belangrijk om goed te weten wat wel mag en wat niet.

Kan de huurprijs worden verlaagd?

Wanneer u akkoord bent gegaan met een huurprijs, dan kan de huurprijs niet zomaar worden verlaagd wanneer de huurovereenkomst al actief is. Het kan zijn dat u ineens ontdekt dat de huurprijs erg hoog is vergeleken met de huurprijzen van vergelijkbare horecapanden in de (directe) omgeving. U kunt dan nog wel iets doen. In dit geval kunt u namelijk een huurprijstoetsingsprocedure starten na je eerste huurtermijn. Het is dan nodig om eerst een deskundigenadvies te verkrijgen.

Mag de huurprijs zomaar worden verhoogd?

De huurprijs mag niet zomaar door de verhuurder worden verhoogd bij een lopende huurovereenkomst. Het verhogen van de huurprijs met de gebruikelijke indexering is wél toegestaan, maar andere huurverhogingen zijn verboden*. Wordt uw huurprijs verhoogd met een bedrag of percentage dat hoger ligt dan de gebruikelijke cpi-indexeringen? Dan is het goed om te weten dat u niet zomaar akkoord hoeft te gaan met deze extra verhoging. Natuurlijk kan een verhuurder tevens een huurprijstoetsingsprocedure starten na de eerste huurtermijn als deze denkt dat de huurprijs niet marktconform is.

Voor welke termijn sluit u een huurcontract af?

Voor horecapanden geldt in verreweg de meeste gevallen een huurovereenkomst met een termijn van 5 + 5 (optie)jaren. Echter, er mag hier van af worden geweken*. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor een langere periode, zoals 10, 15 of zelfs 25 jaar. Hier kunnen voordelen en nadelen aan zitten waar u zich wel bewust van moet zijn. Een belangrijk nadeel is dat je pas na je eerste huurtermijn een huurprijstoetsingsprocedure kunt opstarten.

Ga nooit zomaar akkoord met een huurprijs

Zeker wanneer u voor het eerst een horecapand gaat huren is het erg lastig om te bepalen in hoeverre de huurprijs van het pand wel marktconform is. Toch is dit voor u een heel belangrijk gegeven. Ons beste advies luidt daarom: ga nooit zomaar akkoord met een huurprijs en laat een ervaren horecamakelaar bepalen of het huurtarief wel reëel is. Hiervoor bent u natuurlijk welkom bij Hormax Horecamakelaars. Neem vrijblijvend contact met ons op.

* Niet in alle gevallen van toepassing, laat u goed informeren.