Welke rechtsvorm kiest een horecaondernemer?

01 July, 2021

Startende horecaondernemers hebben de keuze uit verschillende rechtsvormen bij de oprichting van hun bedrijf. Wanneer u een horecabedrijf wilt starten, dan is het belangrijk om de mogelijkheden goed te overwegen. Gaat u voor de eenmanszaak, VOF of BV? Iedere rechtsvorm biedt voordelen, maar uiteraard ook nadelen.

Wel is het zo dat u de rechtsvorm altijd mag wijzigen op een later moment, wanneer een andere rechtsvorm toch verstandiger blijkt of wanneer uw bedrijf zich zo ontwikkeld dat een aanname van een andere rechtsvorm noodzakelijk is. Wij geven u graag meer inzicht in de drie rechtsvormen die het meest worden gekozen door horecaondernemers.

Kiezen voor een besloten vennootschap

De besloten vennootschap, beter bekend als de bv, is een populaire rechtsvorm onder ondernemers. Eind 2020 stonden er maar liefst 10.070 horecabedrijven als bv geregistreerd in ons land. U wordt aandeelhouder van de besloten vennootschap wanneer u voor deze rechtsvorm kiest. Dit betekent dat de zaken geregeld worden door een bestuur en dat er een aandeelhoudersvergadering moet plaatsvinden voor het nemen van grote beslissingen. U heeft zelf uitsluitend alle zeggenschap wanneer u de enige bestuurder en aandeelhouder bent.

De bv wordt het vaakst gekozen als er meerdere ondernemers zijn die samen een horecabedrijf willen starten. Hiervoor leent de rechtsvorm zich uitstekend. Een bv heeft een rechtspersoonlijkheid, in tegenstelling tot een vof of een eenmanszaak. Dit biedt diverse voordelen, waaronder het voordeel dat privévermogens niet mogen worden aangesproken in geval van faillissement. Het belangrijkste nadeel van een bv is de grotere hoeveelheid administratieve verplichtingen.

Kiezen voor een vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma, ook wel een vof, is een rechtsvorm die wat vaker gekozen wordt dan de bv. Eind 2020 stonden er 19.570 horecaondernemingen in Nederland geregistreerd onder deze rechtsvorm. Deze rechtsvorm wordt gekozen wanneer het horecabedrijf wordt gevoerd vanuit een samenwerkingsverband tussen ten minste twee personen. De vof moet bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven en het is aan te raden, niet verplicht, om een onderhandse akte op te stellen waarin alle afspraken worden genoteerd.

De personen die actief zijn binnen het samenwerkingsverband, ook wel de vennoten, worden elk door de belastingdienst als ondernemer gezien. In het geval van een faillissement is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk, wat het belangrijkste nadeel is van een vof. Privévermogens mogen worden aangesproken. Het belangrijkste voordeel van een vof is wel dat alle vennoten gebruik kunnen maken van belastingvoordelen die ook voor eenmanszaken gelden.

Kiezen voor een eenmanszaak

De eenmanszaak is in Nederland op dit moment de meest gekozen rechtsvorm door horecaondernemers. Eind 2020 stonden er maar liefst 33.460 horecaondernemingen geregistreerd onder deze rechtsvorm. Wanneer de horecaonderneming wordt gestart door één ondernemer, dan ligt de keuze voor een eenmanszaak voor de hand. Een heel belangrijk voordeel van de eenmanszaak is wel de mate van simpliciteit.

Voor het starten van een eenmanszaak hoeft u enkel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te realiseren. Hierna kunt u direct starten. U kunt gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten, zoals startersaftrek, waardoor er interessante voordelen ontstaan op het vlak van belastingen. Het belangrijkste nadeel van de eenmanszaak is wel dat u zelf aansprakelijk bent voor schulden. In geval van faillissement wordt uw totale privévermogen aangesproken om schulden af te betalen.

Gaat u een horecabedrijf starten?

Als u een horecabedrijf wilt starten, dan is het belangrijk om de mogelijkheden goed af te wegen voordat u een rechtsvorm kiest. Plaats alle voordelen en nadelen tegenover elkaar en maak een weloverwogen beslissing. Verandert er iets in de toekomst? Dan kunt u de rechtsvorm uiteraard wel altijd wijzigen.

Wilt u een horecabedrijf kopen? Hormax Horecamakelaars staat u graag bij met deskundig advies. Neem contact met ons op.