Terrasbeleid 2024 voor horecaondernemers in Rotterdam

03 March, 2024

In Rotterdam is horeca een belangrijk onderdeel van de stad. Horecabedrijven zijn niet alleen een belangrijke economische activiteit, ze brengen ook levendigheid en beleving naar de stad. In dit blog zullen we een aantal belangrijke onderwerpen bespreken die van belang zijn voor horecaondernemers in Rotterdam. Recent heeft de gemeente Rotterdam een aangepast terrasbeleid gepresenteerd. Deze is als PDF te lezen via deze link.

Kwaliteitseisen voor terrassen

Terrassen spelen een belangrijke rol in de stad en moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat het terras rekening moet houden met de andere functies van de openbare ruimte en dienen de terrassen een open en uitnodigend karakter te hebben. De kwaliteitseisen waaraan een terras moet voldoen vindt u in de horecanota.

Tijdelijke terrasuitbreiding

In 2024 zijn verruimde terrassen bij horecabedrijven on voorwaarden toegestaan. Tot 1 november 2024 mogen horecaondernemers hun vergunde terras weer vergunningsvrij uitbreiden. De voorwaarden waar de verruimde terrassen aan moeten voldoen zijn dat het terras maximaal 25% uitbreiden mag op een stoep, kade of plein, maar binnen 15 meter van het bestaande terras moet liggen. De verruiming mag ook niet breder zijn dan de voorgevel van de horeca-inrichting. Horecabedrijven die vergunningsvrij exploiteren mogen hun terras tot maximaal 4 meter uit de gevel voeren. Het is belangrijk dat er voldoende doorgang is voor iedereen.

Maatwerklocaties

Er zijn locaties in de stad waar tijdelijke terrasuitbreiding niet zomaar mogelijk is, dit zijn maatwerklocaties. Voor dit soort plekken wordt de invulling van tijdelijke terrasuitbreiding in afstemming met bewoners en ondernemers vastgelegd op een tekening. Een overzicht van de maatwerklocaties vindt u op Ondernemen010.nl.

Ruimere terrassen

Na 2024 zal de tijdelijke regeling voor verruimde terrassen vervallen. Het is belangrijk dat uw wensen bekend zijn bij de gemeente, neem daarom contact op met uw horecagebiedsadviseur. Uw wensen worden dan meegenomen in het traject van de actualisatie van de horecagebiedsplannen.

Individuele maatwerklocaties

Voor situaties waar het terrasconcept dat een exploitant heeft, niet past binnen de kwaliteitseisen, is een aanvraag tot individueel maatwerk mogelijk. Speciaal voor deze gevallen bestaat er een Team Ondernemers Maatwerk die terrasideeën die afwijken van de eisen kan beoordelen. Als het een individueel geval betreft, kan een uitzonderingsaanvraag ingediend worden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw horecagebiedsadviseur.

Horeca in Rotterdam

In dit blog hebben we een aantal belangrijke onderwerpen besproken die van belang zijn voor horecaondernemers in Rotterdam. We hebben ons gefocust op kwaliteitseisen voor terrassen, tijdelijke terrasuitbreiding, maatwerklocaties, ruimere terrassen en individuele maatwerklocaties. We hopen dat dit blog informatie biedt die van belang is voor horecaondernemers in Rotterdam. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hormax Rotterdam.