Biercontract, afnameverplichting en brouwerij: invloed op aankoop horecabedrijf?

06 April, 2022

Het aantal aan- en verkopen van horecabedrijven neemt hard toe nu de maatregelen verdwenen zijn. Bij de aankoop van een horecabedrijf krijgt u met meer uitgaven te maken dan u vooraf wellicht heeft overzien. Zo is u bijvoorbeeld een biercontract nodig met een brouwerij. Bij dit contract hoort een zogenaamde afnameverplichting. Hoe zit dit nu precies in de praktijk en waar moet u rekening mee houden?

Hormax Horecamakelaars heeft al tientallen jaren ervaring met het aan- en verkopen van horecabedrijven en horecapanden. In vrijwel alle gevallen zijn er afspraken met een brouwerij en lopen er contracten. In dit blog geven wij u graag meer informatie over hoe het zit met het biercontract van uw nieuwe horecabedrijf.

Wat is een biercontract precies?

Het biercontract staat bekend onder meerdere termen. Zo noemen we deze overeenkomst ook wel het drankafnamecontract of het brouwerijcontract. In alle gevallen gaat het om een onderlinge overeenkomst tussen de horecaondernemer, of horeca-uitbater, en de drankenhandelaar of bierbrouwerij. Als horecaondernemer heeft u een dergelijk contract nodig, omdat het u zekerheid geeft met betrekking tot de aanlevering van drank voor uw horecabedrijf. In het contract is altijd een drankafnameverplichting opgenomen. Hierin staan afspraken met betrekking tot de afname of de bevoorrading. Het zijn afspraken waar u zich aan dient te houden naar de drankenhandelaar of bierbrouwerij toe.

Wat staat er in een biercontract?

In principe kunnen alle soorten afspraken worden opgenomen in het biercontract. Juist daarom verdient het uw aandacht, zodat u goed weet aan welke afspraken u zich dient te houden wanneer u er akkoord mee gaat. In de basis is er altijd een minimale afnameverplichting en prijzen aanwezig in het contract. Dit betekent dat u binnen een bepaalde periode een minimale hoeveelheid producten bij de drankenhandelaar of bierbrouwer afneemt.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van een verplichte bevoorrading. Dit betekent dat er de verplichting ontstaat om één of meerdere specifieke dranken of bieren af te nemen. In bepaalde gevallen is er ook sprake van een exclusieve bevoorrading. Is dit in het contract opgenomen, dan is het u niet toegestaan om concurrerende producten ten opzichte van de drankenhandelaar of bierbrouwer aan te schaffen.

Wat levert een biercontract u op?

Bovenstaande informatie laat u zien dat het heel belangrijk is om het biercontract goed na te lezen en te bepalen of u daadwerkelijk aan de afspraken kunt en wilt voldoen. Gaat u akkoord met een biercontract, dan levert dit u uiteraard ook voordelen op. U heeft op de eerste plaats altijd zekerheid van levering. Daarnaast zitten er ook economische en financiële voordelen aan, zoals een korting op een bepaalde afname.

Hoe lang blijft een afnamebeding geldig?

Een afnamebeding omvat de afspraken die gemaakt zijn over de minimale afname. Het is belangrijk om te weten hoe lang dit afnamebeding geldig is, vooral ook omdat u niet alleen vandaag aan de afspraken moet voldoen, maar ook in de toekomst. Brouwerijen hebben het recht om een afnameverplichting te bedingen voor de maximale duur van 5 jaren, volgens de Europese regelgeving. Een afnamebeding mag dus niet langer geldig zijn dan 5 jaren, maar mag wel korter geldig zijn. Belangrijk om te weten is ook dat stilzwijgend verlengen niet is toegestaan. Na een periode van 5 jaar moet er dus een nieuw afnamebeding worden opgesteld als de samenwerking zich voortzet.

Uitzonderingen om rekening mee te houden

Als het gaat om de geldigheidsduur van maximaal 5 jaar, dan zijn er wel een aantal uitzonderingen waar u mogelijk rekening mee moet houden. De wettelijke termijn van 5 jaar is niet van toepassing wanneer de brouwerij een marktaandeel heeft van minimaal 30 procent. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grote merken op de markt, zoals Heineken. Wanneer u een horecapand gaat huren van een brouwerij, dan betekent dit dat de afnameverplichting geldig mag zijn voor de periode waarvoor u het pand huurt. In beperkte gevallen is het een kleinere brouwerij toegestaan om een geldigheidsduur langer dan 5 jaar te hanteren.

Waar let u op bij het afsluiten van een biercontract?

Een biercontract zorgt voor plichten waar u aan dient te voldoen, maar biedt u ook rechten. Het is altijd belangrijk om goed te kijken naar de onderlinge balans. Er hoort een goed evenwicht te zijn voor beide partijen. Kijk niet alleen naar nu, maar ook naar de toekomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het biercontract ten einde komt?

Uiteraard besteedt u aandacht aan zaken zoals contractomvang, duurtijd van het contract, eventuele prijszettingen, minimale afname en mogelijke exclusiviteit. Het is in alle gevallen verstandig om u goed te laten begeleiden wanneer u een horecabedrijf wilt kopen. Hormax Horecamakelaars staat hierin graag voor u klaar. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.