Horeca regelgeving verandert regelmatig: voldoet u nog steeds?

01 January, 2023

Met regelmaat worden er wijzigingen aangebracht in de horeca regelgeving. Het spreekt voor zich dat u als horecaondernemer moet voldoen aan de actuele regelgeving. Elke wijziging kan ervoor zorgen dat u niet langer voldoet en dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen, zodat u wel weer aan de horeca regelgeving voldoet.

Hormax Horecamakelaars geeft u in dit blog inzicht in 5 regelgevingen waarvan u met regelmaat dient te controleren of u er nog aan voldoet. Ook voor startende horecaondernemers is het handig om te weten waar ze rekening mee moeten houden als ze een eigen zaak beginnen.

1. De nieuwe Alcoholwet

De nieuwe Alcoholwet is actief sinds 1 juli 2021 en brengt diverse veranderingen met zich mee ten opzichte van de voorgaande wet. Deze nieuwe Alcoholwet biedt horecabedrijven meer mogelijkheden om zaken via de lokale verordening te regelen, waardoor het nuttig is om op de gemeentelijke website de aanpassingen van de horecaverordening te controleren. Daarnaast zijn er nieuwe regels opgenomen voor de ventilatie-eis voor horecaruimten. De ventilatie moet voldoende zijn. Het is vaak verstandig om dit te laten controleren door een ervaren deskundige.

2. De horeca exploitatievergunning

Wanneer gasten in uw horecabedrijf kunnen eten en / of drinken, dan heeft u een horeca exploitatievergunning nodig. Dit betekent dat deze regelgeving niet alleen geldt voor restaurants, maar bijvoorbeeld ook voor sportkantines. De exploitatievergunning heeft onder meer betrekking op een eventueel bestaand of te realiseren terras, de openingstijden en uiteraard ook de exploitatievorm. Wanneer er iets veranderd, dan moet dit aan de gemeente worden gemeld. Het kan namelijk zijn dat er door deze wijziging een nieuwe horeca exploitatievergunning moet worden aangevraagd.

3. Arbeidsovereenkomsten met uw personeel

Het spreekt voor zich dat ook uw arbeidsovereenkomsten met uw personeel ook aan de actuele regelgeving dienen te voldoen. avidvape poleIn de praktijk betekent dit voor een groot deel dat u de contracten opstelt conform de actuele Horeca-CAO, ofwel de collectieve arbeidsovereenkomst Horeca. De arbeidsvoorwaarden die in deze CAO staan vermeld moeten verplicht worden toegepast op personeel dat actief is in de horeca en waarbij minimaal 50 procent van het totale inkomen uit het horecabedrijf afkomstig is.

4. Regelgeving met betrekking tot werkomstandigheden

Als horecaondernemer bent u verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige en gezonde werkplek voor uw werknemers. Hiervoor moet bijvoorbeeld verplicht een RI&E worden opgesteld, aangevuld met een Plan van Aanpak (PvA). Het is belangrijk dat er een optimaal inzicht bestaat in de risico’s die binnen het horecabedrijf bestaan én in de maatregelen die deze risico’s tot een minimum reduceren. Het is verplicht om de RI&E regelmatig opnieuw te evalueren.

5. Controleren van alle aanwezige overeenkomsten

Als horecaondernemer heeft u te maken met meer contracten en overeenkomsten dan uitsluitend met uw personeel. U heeft bijvoorbeeld te maken met overeenkomsten met de bank, met een eventuele verhuurder en met meerdere leveranciers. Het is belangrijk om regelmatig alle overeenkomsten na te lopen en te controleren of deze nog marktconform zijn. Is dit niet langer het geval? Dan is het aan te raden op korte termijn een nieuwe overeenkomst op te stellen.

Alles op orde binnen het horecabedrijf

Het is belangrijk dat een horecabedrijf voldoet aan de actuele regelgeving en dat al het papierwerk op orde is. Wilt u uw horecabedrijf verkopen? Dan wilt u dit doen in de wetenschap dat op dat moment alles in orde is. Wilt u juist een horecabedrijf kopen? Dan wilt u zeker zijn dat alles van begin af aan goed geregeld is.

Hormax Horecamakelaars staat voor u klaar wanneer u een horecabedrijf wilt kopen of verkopen. Wij voorzien u graag van een deskundig advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.